Nabízené služby

Dovolte nám, abychom Vám představili naši společnost. Již od roku 2000 je posláním naší zprostředkovací služby kvalitní a operativní zajištování maximálního využití těch investičních prostředků, které se staly u majitele nepotřebnými a mohou být ještě využívány. Po celou dobu pracujeme na vysoce odborné úrovni, která zajišťuje našim klientům nejen poradenskou službu při pořízení, údržbě, opravách, prodeji veškerého vybavení dílen, provozoven, závodů, ale i vypracování odhadů a znaleckých posudků na strojní zařízení.

Od nás se dozvíte, kde je možno Vámi poptávaný stroj zakoupit, případně Vám poradíme, zda je pro Vaši činnost vhodný. Není-li v databázi společnosti zařízení, které zákazník požaduje, okamžitě je požadavek zařazen do aktuálních poptávek a snahou naší společnosti je Vám zařízení dle Vašich požadavků v co nejkratším čase zajistit.

V rámci zjednodušení a urychlení obchodního případu nám musíte v požadavku – objednávce potvrdit, že „Souhlasíte s podmínkami zprostředkovací služby a obchodní přirážkou z prodejní ceny (vč. DPH) ve výši 10 % u všech transakcí“. Pak Vám v přídělovém dopise potvrdíme, že považujeme písemný požadavek za smlouvu o zprostředkování dle OZ §, zák. 513/91 Sb. Nesouhlasí-li kupující s uvedeným opatřením, vznese námitku ZS do 15-ti dnů po obdržení přídělového dopisu. Prohlídku stroje pak zájemce provede až po oboustranném uzavření a podepsání smlouvy o zprostředkování.

Z podmínek statusu zprostředkování služby vyplývá, že si musí kupující každý IP prohlédnout a musí mu po technické i finanční stránce vyhovovat.

U strojů a zařízení, které již nevyužíváte, zajistíme zájemce pro kterého jsou tyto základní prostředky potřebné, který je odkoupí a Vy tak získáváte finanční prostředky na pořízení potřebných strojů a zařízení nebo k jinému využití.

Do nabídkového tiskopisu nám uveďte potřebné a Vámi dostupné informace o zařízení případně můžete zaslat fotografie, které budou součástí aktuální nabídky a mohou urychlit prodej. Pokud základní údaje nebudete mít k dispozici, sdělte to a my Vám poradíme, případně si prohlídku zajistíme sami.

Prodejní cena se stanoví dle Vašeho požadavku, případně se po dohodě s Vámi upraví zvýšením či snížením dle technického stavu a s přihlédnutím k nabídce a poptávce, případně k časové tísni prodávajícího.

K prodejní ceně naše společnost doúčtuje, vyfakturuje kupujícímu 10% obchodní přirážku z prodejní ceny dle statutu (nejméně přirážka 200,- Kč/ks). V případě dovozu a vývozu je obchodní přirážka 10% z ceny dle JCD, bod 47 (výpočet poplatku). Za zprostředkování neúčtujeme prodávajícímu žádné poplatky, tj. za uvedení na internetových stránkách, v katalogu či za prodej zařízení.

V případě, že Vámi nabízené zařízení společnost vykoupí, odečte prodávající z fakturované částky 5% obchodní srážku z prodejní ceny. Obchodní srážkou jsou pokryty režijní náklady.

Rušíte-li nebo jinak nakládáte s investičním prostředkem, který máte registrovaný v naši databázi, sdělte nám změny, které u Vás nastanou, abychom mohli předmět vyřadit z registrace a dál jej neuváděli v katalogu.

Věříme, že spolu s námi vytvoříte ty nejlepší podmínky pro maximální uspokojení poptávek a nabídek našich klientů, kteří čestně spolupracují s naší zprostředkovací službou. Opravdu nás velice mrzí, když musíme našim klientům sdělit, že stroj nebo zařízení již nemůžeme z jakýchkoliv důvodů nabídnout. V mnoha případech proto, že podnik již stroj odprodal, nebo jej neuvolní, i když nám jej písemně zaslal k dispozici a nabídku nezrušil.

Na závěr Vám uvádíme stručné zhodnocení naší nabídky pro Vaši společnost

  • Zprostředkování všeho investičního, drobného hmotného i nehmotného majetku, příslušenství, nářadí a nástrojů
  • Poradenskou službu při pořízení, údržbě, opravách, prodeji strojů, zařízení a dopravních prostředků
  • Oceňování strojů a zařízení při prodeji a likvidaci (znalecké posudky)
  • Posouzení strojů, zařízení a dopravních prostředků vzhledem k opotřebení, upotřebitelnosti, tech. stavu, doporučení, jak má být s uvolněným IP z hlediska efektivnosti naloženo
  • Provádění oprav (SO, GO, R+M)